اعطای تندیس ملی فداکاری به 52 دانشجوی فداکار

اعطای تندیس ملی فداکاری به 52 دانشجوی فداکار
مراسم اختتامیه یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد .
منبع خبر : iribnews.ir