روابط ایران و پاکستان، هزاران سال پیوند فرهنگی دارد

روابط ایران و پاکستان، هزاران سال پیوند فرهنگی دارد
آقای رئیسی در دیدار نخست وزیر پاکستان با تأکید بر اراده جدی ایران برای گسترش همکاری‌ها و ارتقاء سطح روابط با این کشور گفت: روابط دو جانبه ما تعامل معمول دو همسایه نیست، بلکه روابطی عمیق و متکی به هزاران سال پیوند فرهنگی و اعتقادی است.
منبع خبر : iribnews.ir