تعدیل ضریب مالیاتی مطب‌ها، مراکز تشخیصی و درمانی تا نصف ضرایب فعلی

تعدیل ضریب مالیاتی مطب‌ها، مراکز تشخیصی و درمانی تا نصف ضرایب فعلی
درچهارمین نشست رئیس کل سازمان نظام پزشکی با رئیس سازمان امورمالیاتی کشور ضریب درآمد مشمول مالیاتی برای مطب‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی تا نصف ضرایب فعلی تعدیل شد.
منبع خبر : iribnews.ir