کتمان ارتش انگلیس در کشتار غیرنظامیان افغان

کتمان ارتش انگلیس در کشتار غیرنظامیان افغان
نیرو‌های ویژه نظامی ارتش انگلیس کشتار غیرنظامیان را در افغانستان کتمان می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir