اوقات شرعی بیستم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیستم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیستم اردیبهشت ماه، هشتم شوال، دهم می‌ است.
منبع خبر : iribnews.ir