اوقات شرعی هفدهم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی هفدهم آبان ماه در سمنان
امروز دوشنبه، هفدهم آبان ماه، دوم ربیع الثانی و هشتم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir