اوقات شرعی پنجم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی پنجم آذرماه در سمنان
امروز جمعه، پنجم آذرماه، بیستم ربیع الثانی، بیست و ششم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir