گوترش: نظام مالی جهانی از نظر اخلاقی ورشکسته است

گوترش: نظام مالی جهانی از نظر اخلاقی ورشکسته است
دبیرکل سازمان ملل گفت: نظام مالی جهانی از نظر اخلاقی ورشکسته است و نیاز آنی به اصلاح دارد. این نظام را ثروتمندان برای ثروتمندان طراحی کرده اند.
منبع خبر : iribnews.ir