خروجی وحدت حوزه و دانشگاه باید در جامعه مشهود باشد

خروجی وحدت حوزه و دانشگاه باید در جامعه مشهود باشد
رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد که اقدامات انجام شده یا در دست اجرا در بخش وحدت حوزه و دانشگاه باید در جامعه مشهود و ملموس باشد.
منبع خبر : yjc.news