اوقات شرعی سی ام آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی سی ام آبان ماه در سمنان
امروز یکشنبه سی ام آبان ماه، پانزدهم ربیع الثانی، بیستم و یکم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir