آخرین وضع اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور

آخرین وضع اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور
بر اساس اعلام وزارت بهداشت آخرین وضعیت اجرای پروتکل‌های بهداشتی در کشور در مقابله با ویروس کرونا از تاریخ ۱ تا ۸ تیر حدود ۳۷ درصد بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir