مدرسه ای که در سینما گم شد

مدرسه ای که در سینما گم شد
20اوریل 1999 دبیرستانی در کلمباین؛ بر اثر تیر اندازی و حملاتی پیچیده 12دانش آموز و یک معلم به قتل می رسند فیلم چند سال بعد یعنی در سال 2003روایتی از این ماجرا ارائه می دهد.
منبع خبر : iribnews.ir