پنجاه و چهارمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی

پنجاه و چهارمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
پنجاه و چهارمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی ، با حضور جامعه ورزش و دوستداران این اسطوری ورزش کشورمان در ابن بابویه شهرری برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir