شبکه مخابراتی در اهواز توسعه می‌یابد

شبکه مخابراتی در اهواز توسعه می‌یابد
عباسی زاده گفت: عملیات توسعه و بهینه سازی شبکه مخابراتی در مرکز تلفن امام خمینی (ره) اهواز آغاز شد.
منبع خبر : yjc.news