وقتی آمریکا جنایتکاران را به جای مجازات تقدیر می‌کند!

وقتی آمریکا جنایتکاران را به جای مجازات تقدیر می‌کند!
«جو بایدن» اوایل هفته میزبان «نشست دموکراسی» بود که ادعای ترویج دموکراسی، حقوق‌بشر و تنبیه ناقضان دموکراسی را داشت!
منبع خبر : iribnews.ir