ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمینه‌ساز تسهیل تجارت باشد

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمینه‌ساز تسهیل تجارت باشد
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در کشور گفت: نیازمند یک بازنگاهی نسبت به روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir