وزیر خارجه: باید از نیروی انسانی متخصص در سیاست خارجی استفاده کنیم

وزیر خارجه: باید از نیروی انسانی متخصص در سیاست خارجی استفاده کنیم
امیرعبداللهیان گفت: به کار گیری حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و کارشناس وزارت امور خارجه برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی ضروری است.
منبع خبر : yjc.news