بدون تعارف با مامور نیروی انتظامی که جان سربازی را نجات داد

بدون تعارف با مامور نیروی انتظامی که جان سربازی را نجات داد
امشب بدون تعارف به سراغ مامور نبروی انتظامی رفته که با از خودگذشتگی به دل رودخانه خروشان زد و جان سرباز را نجات داد.
منبع خبر : iribnews.ir