رئیس جمهور در جمع نمازگزاران مسجد امام (ره) کرمان حضور یافت

رئیس جمهور در جمع نمازگزاران مسجد امام (ره) کرمان حضور یافت
کرمان - رئیس جمهور در جمع نمازگزاران مسجد امام (ره) کرمان حضور یافت و با مردم به گفتگوی رودر رو پرداخت.
منبع خبر : mehrnews.com