حضور رئیس منطقه دو سازمان بازرسی و بازرس کل سیستان وبلوچستان در منطقه آزاد چابهار

حضور رئیس منطقه دو سازمان بازرسی و بازرس کل سیستان وبلوچستان در منطقه آزاد چابهار
بازدید از پروژه شناگاه و مسیر دسترسی شناگاه منطقه
منبع خبر : yjc.news