تحقق شعار سال راهگشای مشکلات کشور است

تحقق شعار سال راهگشای مشکلات کشور است
دبیر شورای نگهبان، تحقق شعار سال را، راهگشای مشکلات کشور دانست و گفت: این شعار باید سرلوحه کار همه مسئولان باشد و همه در مسیر اجرای آن حرکت کنند.
منبع خبر : iribnews.ir