نظام مالی و تجاری بین المللی با چالش مواجه است

نظام مالی و تجاری بین المللی با چالش مواجه است
نماینده کشورمان در سازمان ملل گفت: نظام مالی و تجاری بین المللی به دلیل یکجانبه‌گرایی غیرقانونی، اکنون بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه است.
منبع خبر : iribnews.ir