وقوع آتش سوزی در کارخانه‌های در سرزمین‌های اشغالی

شبکه صهیونیستی «کان» تاز وقوع یک آتش سوزی در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.
منبع خبر : yjc.news