خارج شدن قطار از ریل در مصر

خارج شدن قطار از ریل در مصر
منابع مصری از خارج شدن یک قطار از ریل در این کشور و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com