پاسخ به انتقادات از پیشنهاد جایگزینی حبس محکومان اقتصادی

پاسخ به انتقادات از پیشنهاد جایگزینی حبس محکومان اقتصادی
مدیرعامل خبرگزاری میزان در رشته توئیتی به انتقادات مطرح شده درباره پیشنهاد رئیس دستگاه قضا برای جایگزینی حبس محکومان اقتصادی پاسخ داد.
منبع خبر : iribnews.ir