دولت با پرداخت مستقیم یارانه​ ها درپی توزیع عادلانه است

دولت با پرداخت مستقیم یارانه​ ها درپی توزیع عادلانه است
وزیر کشور بر ضرورت حضور فعالانه و اثرگذار استانداران به منظور اجرای هرچه مطلوب تر طرح جایگزینی ارز ترجیحی و هدفمندکردن یارانه ها تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir