خرید دو فروند هواپیما به روش لیزینگ

خرید دو فروند هواپیما به روش لیزینگ
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش از خرید دو فروند هواپیما از طریق لیزینگ و با اوراق منفعت خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir