کاهش ۵۵ تا ۷۵ درصدی بستری بر اثر واکسیناسیون کرونا

کاهش ۵۵ تا ۷۵ درصدی بستری بر اثر واکسیناسیون کرونا
مقدمی با اشاره به اینکه هدف از واکسیناسیون جلوگیری از مرگ و میر است، گفت که تاکنون هم ۵۵ تا ۷۵ درصد کاهش بستری بیماران کرونایی را داشتیم.
منبع خبر : yjc.news