راه اندازی سامانه هویتی "سعید" و شبکه نیکوکاری "آی محسن" برای تعامل بیشتر در جهان اسلام

راه اندازی سامانه هویتی
"سامانه سعید" نخستین سامانه هویتی جهان اسلام و شبکه "آی محسن" به عنوان شبکه نیکوکاری و خدمت رسانی مشارکتی جهان اسلام آغاز بکار کردند.
منبع خبر : iribnews.ir