هنر بانوان سیستان و بلوچستان به کالاهای فاخر جهانی تبدیل شود

هنر بانوان سیستان و بلوچستان به کالاهای فاخر جهانی تبدیل شود
ابراهیمی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان در حوزه‌ی زنان ازظرفیت‌های بسیاری برخوردار است گفت: هنر بانوان این استان از خامه‌دوزی تا سوزندوزی تبدیل به کالاهای فاخر جهانی شده و با اتصال به بازار جهانی، پویایی این جامعه رقم زده شود.
منبع خبر : yjc.news