سند امنیت غذایی کشور رسما به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد

سند امنیت غذایی کشور رسما به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از امضای سند امنیت غذایی کشور توسط وزیر جهادکشاورزی و ارسال رسمی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir