۱۸۰ توافق مصوب نمایندگان رییس جمهور در سفر به شهرستان‌های فارس

۱۸۰ توافق مصوب نمایندگان رییس جمهور در سفر به شهرستان‌های فارس
تامین زمین مورد نیاز و پرداخت تسهیلات برای ساخت صد هزار واحد مسکن شهری و ۱۲ هزار مسکن روستایی، ساخت مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی از جمله توافقات نمایندگان رییس جمهور در سفر به شهرستان‌های فارس بود.
منبع خبر : yjc.news