پیش فروش بلیت قطارها

پیش فروش بلیت قطارها
پیش فروش بليت قطار ها اگر زودتر عملیاتی شوند، برای انتخابِ بهترِ زمان و مکان سفر، به مسافران ریلی کمک می کند.
منبع خبر : iribnews.ir