شیخ نعیم قاسم: در برابر محاصره تسلیم نخواهیم شد

شیخ نعیم قاسم: در برابر محاصره تسلیم نخواهیم شد
معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد ما می‌توانیم با محاصره مقابله کنیم همانگونه که با دشمن صهیونیستی به مقابله پرداختیم.
منبع خبر : iribnews.ir