روش های مديريتي آیت الله رفسنجانی راهگشای مشکلات کشور بود

روش های مديريتي آیت الله رفسنجانی راهگشای مشکلات کشور بود
اسحاق ­جهانگیری گفت: روش های مديريتي آیت الله هاشمی رفسنجانی راهگشای مشکلات کشور بود.
منبع خبر : iribnews.ir