یک صندلی و کلی خاطرخواه!

یک صندلی و کلی خاطرخواه!
امروز ثبت نامِ نامزد‌های انتخابات فدراسیون فوتبال در حالی به اتمام می‌رسد که بازار ثبت نام‌ها بسیار داغ شده است.
منبع خبر : iribnews.ir