آب شرب شهر‌ها و روستا‌های سیل زده برقرار شد

آب شرب شهر‌ها و روستا‌های سیل زده برقرار شد
معاون راهبردی و نظارت بهره برداری شرکت آبفا کشور از برقراری آب شرب ۴۶ شهر و۳۲۵ روستای سیل زده خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir