۲ کشته بر اثر طوفان فیلومنا در اسپانیا

۲ کشته بر اثر طوفان فیلومنا در اسپانیا
طوفان فیلومنا، که بارش سنگینی را در مسیر خود داشت، حداقل به مرگ دو نفر در اسپانیا منجر شد.
منبع خبر : iribnews.ir